Кратък фирмен профил

Върба - Батанци АД - Мадан


Контакти

Мадан, 4900
ул. Явор 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201724147
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Добив на руди на цветни метали и техните концентрати
Предмет на дейност: Добив и преработка на подземни богатства - метални полезни изкопаеми; придобиване на съвкупността от всички права, задължения и фактически отношения на „обединение върба - батанци"; строителна, монтажна, търговска и транспортна дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; всякаква друга търговска дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
29.08.2016: "Минстрой" инвестира над 20 млн. евро в Македония Над 20 млн....
12.07.2016: "Минстрой" вече е собственик на две мини в Македония "Минстрой...
05.04.2016: 18 фирми инвестират 83,93 млн. лв. в райони с висока безработица...
08.10.2015: „Калцит” ЕООД ще проучва неметални полезни изкопаеми –...
08.10.2015: Влагат над 900 хил. лв. в проучване на подземни богатства в 4...
31.08.2015: Откриха участък за подземен транспорт към рудник...
04.05.2015: ГОРУБСО ще добива злато в Родопите Добив на злато ще започне в...
02.02.2015: 1 млрд. лв. за нови рудници в Родопите "Минен ренесанс" и...
25.08.2014: Назначават нови миньори в Родопите Нови около 30 работници ще...
25.08.2014: Наливаме 15 млн. в находище над Златоград Николай Вълканов,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати