Кратък фирмен профил

Калина ИТК ООД - София


Контакти

София, 1408
Нишава 153, ап. 17
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131055864
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с обработващи машини и части за тях
Предмет на дейност: Внос, износ, бартер, реекспорт и специфични търговски операции, търговия на едро и дребно, разкриване и експлоатация на магазини и магазинна мрежа, представителство, посредничество и агентство на наши и чужди физически и юридически лица, лизинг и франчайзинг, транспортна и спедиторска дейност, осъществяване и реализация на вътрешни и международни пътнически превози, хотелиерска дейност, хотелиерски мениджмънт, туроператорска и турагентска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена от закон.
 

Не са достъпни новини.