Кратък фирмен профил

Марица 2011 АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4006
ул. Архитект Камен Петков 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201763919
Капитал (лв.): 500 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 14.09.2020 
Предмет на дейност: Производство и реализация на стоки за широко потребление, конфекция, отдаване на помещения под наем, внос, износ и всяка друга дейност, с изключение на забранените от закона.
 

Не са достъпни новини.