Кратък фирмен профил

Тхимат АД - Петрич


Контакти

Петрич, 2850
ул. Княз Борис I No 15
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201775420
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 07.09.2019 
Предмет на дейност: Осъществяване в страната и чужбина на търговия със стоки и услуги; търговско представителство и посредничество; финансови и инвестиционни консултации; комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки; рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; лизинг и други дейности не забранени от закона.
 

Не са достъпни новини.