Кратък фирмен профил

Си Ен Джи Марица ООД - Петрич [Производство по несъстоятелност]


Контакти

Петрич, 2850
Шосето за София, Оранжерии Петрич
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175084796
Капитал (лв.): 2 706 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Лицензи и сертификати:  Разпределение на природен газ Пренос на природен газ
Общи събрания: Последно - 29.03.2019 
Предмет на дейност: Компресиране, пренос и продажба на природен газ, изграждане и експлоатация на газови инсталации и съоръжения, специализиран транспорт на съдове под налягане и други дейности, които не са забранени от закон.
 

06.07.2018: Безвъзмездната помощ за битова газификация се вдига на 30%...
04.07.2014: Промишлени и битови обекти от десет общини, сред които Карлово,...
14.12.2012: Синьо гориво тръгва по газоразпределителна мрежа на Карлово до...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати