Кратък фирмен профил

Приморско клуб ЕАД - Приморско


Контакти

Приморско, 8290
Международен младежки център (ММЦ), Административна сграда, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201795176
Капитал (лв.): 6 000 000
 
 
 

Отрасъл: Ресторанти
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 29.05.2020 
Предмет на дейност: Хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешения; продажба на стоки от внос и местно производство; външноикономическа дейност; начална квалификация и преквалификация в учебен център; организиране и провеждане на музикално-артистична дейност; организиране на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне на транспортни информации, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм; охранителна дейност в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение; изграждане, разработване и отдаване под наем на обекти; строителна и инженерингова дейност; транспортни услуги; сключване сделки и извършване плащания с местни и чуждестранни лица; извършване сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин, в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение; авиационна дейност; производство, преработка, съхранение и реализация на растениевъдна и животинска продукция; производство и реализация на хляб и хлебни изделия; изкупвателна и търговска дейност; профилактична дейност и рехабилитация; покупка на стоки или други вещи с цел тяхната препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество, консултантска дейност; комисионни, спедиционни и превозни сделки, както и всякакви други сделки, незабранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
14.05.2020: Албена отчита 20% спад на резервациите още преди...
29.04.2020: Приморско клуб ЕАД-Приморско (P0C) В БФБ АД са постъпили...
28.04.2020: Приморско клуб ЕАД-Приморско (P0C) Приморско клуб ЕАД-Приморско...
12.03.2020: Приморско клуб ЕАД-Приморско (P0C) Приморско клуб ЕАД-Приморско...
29.01.2020: Приморско клуб ЕАД-Приморско (P0C) Приморско клуб ЕАД-Приморско...
12.11.2019: „Албена“ отчита 6% понижение на приходите от туризъм за...
25.10.2019: Приморско клуб ЕАД-Приморско (P0C) Приморско клуб ЕАД-Приморско...
31.07.2019: Приморско клуб ЕАД-Приморско (P0C) Приморско клуб ЕАД-Приморско...
13.06.2019: Приморско клуб ЕАД-Приморско (P0C) На проведено редовно ОСА от...
10.05.2019: Приморско клуб ЕАД-Приморско (P0C) В БФБ АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати