Кратък фирмен профил

ЕДК АД - София


Контакти

София, 1618
ул. Вихрен 10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201776489
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Разпределение и търговия на електрическа енергия
Общи събрания: Последно - 05.06.2019 
Предмет на дейност: Маркетинг и търговия с електроенергия и енергоносители; строителство, ремонт и експлоатация на обекти в сферата на енергетиката; прогнозиране, съставяне и контролиране на енергиен баланс на юридически лица; придобиване, наемане, управление и експлоатация на енергийни мрежи, подстанции и трафопостове за самостоятелна или съвместна дейност с други юридически лица; инвестиционно проектиране и финансиране в областта на енергетиката.
 

Не са достъпни новини.