Кратък фирмен профил

Български фонд за дялово инвестиране АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Г.С.Раковски 132, вх. А, ет. 1, ап. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201814769
Капитал (лв.): 13 156 509
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 22.06.2020 
Предмет на дейност: Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които дружеството участва, търговско посредничество и представителство, покупка, продажба и замяна на недвижими имоти, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 9   стр.    
08.07.2020: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) На...
08.07.2020: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) На...
29.06.2020: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) На...
23.06.2020: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) Поради...
21.05.2020: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) В БФБ АД са...
11.11.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
07.11.2019: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
06.11.2019: На заседанието си на 05.11.2019 г. КФН реши: 1. Вписва...
22.10.2019: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) В...
30.09.2019: БФБ АД уведомява всички свои членове, че 3.10.2019 г....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати