Кратък фирмен профил

Био инвест енерджи АД - София


Контакти

София, 1612
ж.к. Лагера, ул. Съвет на Европа 17, ет. 5, ап. 20
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201853252
Капитал (лв.): 2 439 900
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Общи събрания: Последно - 15.06.2017 
Предмет на дейност: Производство и търговия на енергия от възобновяеми източници, храни и всякаква друга дейност, незабранена от закона
 

Не са достъпни новини.