Кратък фирмен профил

Алпсофия ЕООД - София


Контакти

София, 1582
ж.к. Дружба 2, Обиколна, бл. 56, вх. а, ет. 2, ап. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201715187
Капитал (лв.): 1 000
 
 
 

Отрасъл: Изолационни строителни дейности
Продукти и услуги:
Продукти и услуги: Извършваме широка гама строително-ремонтни, монтажни и алпинистки услуги: -топлоизолации със скеле и от алпинисти
-промишлен алпинизъм – целият комплекс от височинни услуги
-брандиране на сгради и фасади с рекламни мрежи
-външна реклама на сгради
-топлоизолация на къщи, сгради, апартаменти
Предмет на дейност: Търговска дейност, търговия на едро и дребно, строително-монтажни услуги, търговска дейност със стоки за широко потребление, хранителни и нехранителни стоки, транспортна дейност с лек и товарен таксиметров превоз в страната и в чужбина, изкупуване и продажба на селскостопанска продукция, внос и износ на селскостопанска продукция суров и преработен вид, рекламна, посредническа дейност, счетоводни услуги, данъчни консултации и други услуги разрешени от закона, производство и продажба на тестени изделия, заготовка и търговия с билки, гъби, диворастящи плодове и всякакви други дейности, които не са забранени със закон.
 

Не са достъпни новини.