Кратък фирмен профил

АКВА Пауър Си Еф Карад Пи Ви Парк ЕАД - София


Контакти

София, 1421
ул. Капитан Андреев 25
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201940814
Капитал (лв.): 3 961 600
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Произв. на електроенергия
Предмет на дейност: Експлоатиране и опериране на фотоволтаични електрически централи за производство, покупко-продажба и търговия с електрическа енергия при регулирани и свободно договорени цени (след получаване на необходимите лицензи и разрешения; комисионни, спедиционни и лизингови сделки; транспортни сделки в страната и чужбина; сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди лица и дружества, както и всякаква друга дейност разрешена от закона.
 

01.03.2018: Четвърта енергийна компания заведе дело срещу България във...
19.06.2014: Фирми, производители на електрическа енергия от слънце и вятър,...
03.12.2013: Десетте най-големи инвеститора в соларни и вятърни централи имат...
09.07.2012: Три месеца след като заработи един от най-големите соларни...
09.07.2012: Три месеца след като заработи един от най-големите соларни...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати