Кратък фирмен профил

Балиста ЕООД - Казанлък


Контакти

Казанлък, 6100
ул. Иван Вазов 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 833090842
Капитал (лв.): 5 100
 
 
 

Отрасъл: Производство на въоръжение и боеприпаси
Предмет на дейност: Научно-изследователска, инженерингова, маркетингова, лицензионна, консултантска, посредническа, лизингова дейност, трансфер на теxнологии, производство и търговия с всички видове селскостопански и промишлени стоки, с изключение на забранените от закона; внос, износ и реекспорт на всички видове промишлени и селскостопански стоки; информационна и туристическа дейност; сервизна, строителна и транспортна дейност, други дейности и услуги, незабранени от закона.
 

22.12.2014: Инж. Ганчо Милчев Ганев е възпитаник на Института по оръжезнание...
05.12.2013: Когато се анализира слабата активност на бизнеса и лошата...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати