Кратък фирмен профил

Мейнтек Сървиз ЕООД - София


Контакти

София, 1729
бул. Александър Малинов 23, ет. 4, оф.4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175425735
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
Предмет на дейност: Покупка и продажба на стоки в страната и чужбина, производство и продажба на хранителни продукти, на селскостопански и домакински стоки, търговско представителство, посредничество и комисионни сделки за български и чуждестранни граждани, извършвани в страната и чужбина, туристически услуги в страната и чужбина, ремонт и поддръжка на машини и съоръжения и всички свързани с това дейности по сервиз и обучение, както и всякаква друга дейност, която изрично не е забранена със закон.
 

Не са достъпни новини.