Кратък фирмен профил

Подем Габрово ЕООД - Габрово


Контакти

Габрово, 5300
ул. Първи Май 3, вх. А, ет. 4, ап. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 010205612
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на подемно-транспортни машини, вкл. асансьори
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажаба в първоначален, преработен или обработен вид. продажба на стоки от собствено производство. търговско представителство и посредничество. комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина.
 

24.10.2012: Производителят на кранови компоненти "Подем Габрово" ще трябва...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати