Кратък фирмен профил

Индустриален парк Пловдив ООД - Благоевград [Несъстоятелност]


Контакти

Благоевград, 2700
ул. Г. С. Раковски 16, ет. 1, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200166223
Капитал (лв.): 6 000
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 21.05.2019 
Предмет на дейност: Покупко-продажба и управление на недвижими имоти; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица; консултантски услуги; комисионна и спедиционна дейност; лизингови сделки; осъществяване на всякаква друга дейност, незабранена със закон, а при наличието на разрешителен режим, след снабдяването с необходимите документи.
 

Не са достъпни новини.