Кратък фирмен профил

Медиа Линк АД - София


Контакти

София, 1113
ул. Люлякова градина 23 А, бл. 56
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121313490
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Радио и телевизионна дейност
Общи събрания: Последно - 18.06.2012 
Предмет на дейност: Подготовка и разпространение на радио- и телевизионни програми в националния ефир, изграждането на кабелно-разпределителни системи за радио-телевизионни сигнали и предоставянето на услуги посредством тях, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, търговско представителство и посредничество, лизингови и лицензионни сделки, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
26.10.2009: Медиа Линк АД - София свиква Годишно общо събрание на...
22.04.2008: Съветът на директорите на "Медиа Линк" - АД, София, на основание...
24.04.2007: Съветът на директорите на "Медиа Линк" - АД, София, на основание...
20.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
26.09.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
26.04.2005: Съветът на директорите на "Медиа Линк" - АД, София, на основание...
04.02.2005: Петата по големина световна рекламна мрежа "Юро Aр Ес Си Джи...
07.12.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
07.12.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
07.12.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 931 пъти
[2016: 190, 2015: 28, 2014: 29, 2013: 59, 2012: 95, 2011: 141, ... ]