Кратък фирмен профил

Грийн А енд Д АД - София


Контакти

София, 1124
бул. Евлоги и Христо Георгиеви 44, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202217314
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Общи събрания: Последно - 22.02.2021 
Предмет на дейност: Проектантски, инженерингови услуги, консултантски услуги, търговия, информационни, програмни и импресарски или други услуги, търговско представителство, строеж или обзавеждане на недвижими имоти, строително-ремонтни дейности, лизинг, покупка, производство, внос и износ на стоки и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон.
 

Не са достъпни новини.