Кратък фирмен профил

Грийн иновейшън технолоджи инвестмънт АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
бул. Шести септември 154
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202221298
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Общи събрания: Последно - 15.01.2021 
Предмет на дейност: Добив, преработка и търговия с всякакъв вид суровини и изделия: производство и търговия с всякакъв вид изделия, хранителни и нехратилни; строителство и строително - ремонтни работи на сгради и други строителни обекти; инженеринг; проектиране; търговия на едро и дребно със строителни материали: търговия със строителни машини и компскно оборудване в строителството: даване под наем на .моторни превозни средства, машини и друга техника; посредническа, комисионна и консултантска дейност; маркетинг; рекламна и издателска дейност; кетаринг; рссторантъорство и хотелиерство; търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; туристическа дейност - туроператорсво и туристическо агентство; вътрешно и външно търговска дейност - внос или износ на стоки: транспортна дейност в страната и чужбина; спедиторска дейност, както и всяка друга дейност, незабраиена от закона.
 

04.12.2020: България има своето първо водородно училище Средно училище „Д-р...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати