Кратък фирмен профил

Мир-инвест АД - Хасково


Контакти

Хасково, 6300
ул. Димитровградско шосе 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126013148
Капитал (лв.): 284 760
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с облекло и обувки
Общи събрания: Последно - 24.04.2020 
Предмет на дейност: Участие в управлението и изкупуване на дялове и цели предприятия и дружества, регистрирани по ТЗ, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, застрахователни, банкови и валутни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
09.09.2010: Мир-инвест АД - Хасково свиква Извънредно общо събрание на...
28.04.2010: Мир-инвест АД - Хасково свиква Годишно общо събрание на...
09.12.2009: Мир-инвест АД - Хасково свиква Годишно общо събрание на...
15.05.2009: Мир-инвест АД - Хасково свиква Годишно общо събрание на...
15.04.2008: Съветът на директорите на "Мир инвест" - АД, Хасково, на...
14.03.2008: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
30.10.2007: Съветът на директорите на "Мир инвест" - АД, Хасково, на...
12.05.2006: Съветът на директорите на "Мир инвест" - АД, Хасково, на...
02.08.2005: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
26.04.2005: Съветът на директорите на "Мир инвест" - АД, Хасково, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 263 пъти
[2016: 368, 2015: 120, 2014: 88, 2013: 176, 2012: 356, 2011: 94, ... ]