Кратък фирмен профил

Юропфлийт България ЕООД - София


Контакти

София, 1606
бул. Ген. Тотлебен 53-5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201053787
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия с автомобили
Предмет на дейност: Финансов и оперативен лизинг, услуги и търговска дейност, свързана с придобиване, управление и отдаване под наем на моторни превозни средства, търговия на едро, внос, износ на моторни превозни средства, и всякаква друга дейност, незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.