Кратък фирмен профил

Исток ООД - Етрополе


Контакти

Етрополе, 2180
ул. Малък Искър 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175212178
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрически домакински уреди
Предмет на дейност: Вътрешно и външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и чужбина, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантъорство, рекламна дейност, както и всяка друга, незабранена от закона дейност, при условие че, ако се изисква регистрация, разрешение или лиценз за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такава регистрация, разрешение или лиценз.
 

20.12.2018: Продажба и монтаж на аерационно и вентилационно оборудване....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати