Кратък фирмен профил

Логистик БГ ООД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
ул. Христина Морфова 10, вх. А, ап. 24
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123734844
Капитал (лв.): 65 100
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с алкохолни и други напитки
Предмет на дейност:  Външна и вътрешна търговска дейност във всички разрешени от закона форми и с всички видове стоки, реекспорт, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, мениджмънт, маркетинг и реклама, производство и реализация на стоки за бита, всякаква друга дейност, за която няма законова забрана. когато има разрешителен режим - след съответното разрешение.
 

Не са достъпни новини.