Кратък фирмен профил

Северна дърводобивна компания АД - Свищов


Контакти

Свищов, 5250
Западна индустриална зона-Административна сграда на „Свилоза”АД No 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202416483
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Горско стопанство и дърводобив
Общи събрания: Последно - 11.06.2019 
Предмет на дейност: Участие в търгове/конкурси/ договаряне/по ценоразпис, организирани от държавни предприятия и/или техните поделения, учебно-опитни горски стопанства и общините за продажбата на стояща дървесина на корен и/или добита дървесина;в предмета на дейност се считат включени и всички дейности в горските територии.
 

23.11.2015: Акциите на Свилоза поскъпнаха с 9,4% след резкия ръст на...
24.11.2014: Приходите и печалбата на "Свилоза" са се увеличили през...
20.05.2014: "Свилоза" отчита 15% увеличение на продажбите към...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати