Кратък фирмен профил

Геопс-Болкан Дрилинг Сервисис ЕООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4004
ул. Здравец 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115827779
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Добив на руди на цветни метали и техните концентрати
Предмет на дейност: Сервизна дейност, обслужваща геологопроучвателни работи в страната и чужбина, инженерно-геоложки и сондажни работи, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

03.01.2014: Започва изграждането на геотермалното съоръжение в...
16.12.2013: Обединението "Геопс – Минстрой" спечели конкурса за изграждане...
16.12.2013: "Геопс - Минстрой" ще прави геотермалното отопление на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати