Кратък фирмен профил

Риъл Булленд АД - София


Контакти

София, 1606
Йоан Павел Втори№1, Офис център България, офис 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202442058
Капитал (лв.): 2 500 000
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 12.11.2018  Предстоящо - 29.05.2019 
Предмет на дейност: Покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти с цел отдаване им под наем, лизинг или аренда и продажбата им
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
17.04.2019: Риъл Булленд АД-София (RBL) В БФБ АД са постъпили материали за...
31.01.2019: Риъл Булленд АД-София (RBL) Риъл Булленд АД-София представи...
26.11.2018: Риъл Булленд АД-София (RBL) На 22.11.2018г. в Търговския...
14.11.2018: Риъл Булленд АД-София (RBL) На проведено на 12.11.2018 г....
29.10.2018: Риъл Булленд АД-София (RBL) Риъл Булленд АД-София представи...
05.10.2018: Риъл Булленд АД-София (RBL) В БФБ са постъпили материали за...
30.07.2018: Риъл Булленд АД-София (RBL) Риъл Булленд АД-София представи...
30.07.2018: 2. Поради неизпълнение на изискванията на чл. 41, ал. 2, във...
05.07.2018: Риъл Булленд АД-София (RBL) Уведомление за отказ на Агенцията...
28.06.2018: Риъл Булленд АД-София (RBL) На проведено редовно ОСА от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати