Кратък фирмен профил

Ти Ви Ти Интернешънъл ЕООД - Разград


Контакти

Разград, 7200
ж.к. Орел, бл. 8, вх. Б, ап. 17
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 116552567
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на листове, плочи, тръби и профили от пластмаси
Предмет на дейност: Производство на опаковки от пластмаси и търговия с тях.
 

Не са достъпни новини.