Кратък фирмен профил

Метма ООД - Пазарджик


Контакти

Пазарджик, 4400
ул. Генерал Гурко 6, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 112624460
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на строителен и мебелен обков
Предмет на дейност: Покупка на стоки с цел препродажба в първоначален или обработен вид; производство и търговия с xранителни стоки; мебелно производство; внос-износ; търговско представителство и посредничество; комисионни и спедиционни сделки; xотелиерство и ресторантъорство; туристически и информацоинни услуги, както и всички други търговски сделки, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.