Кратък фирмен профил

Българово АД - Българово


Контакти

Българово, 8110
ул. Първи май 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202642030
Капитал (лв.): 10 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество със селскостопански суровини, живи животни, текстилни суровини и полуфабрикати
Предмет на дейност: Производство, преработка, изкупуване, търговия в страната и чужбина със земеделска и животинска продукция върху собствени, арендувани, наети и внесени за съвместна обработка земеделски земи и други видове стоки. извършване на производствени услуги (механизирани, агрохимически, транспортни, строителни и други), търговски и други услуги, незабранени със закон. търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги. покупка и продажба на недвижими имоти, включително земеделски земи, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
 

Не са достъпни новини.