Кратък фирмен профил

Новостройинвест-2013 АД - Езерово-Вн


Контакти

Езерово-Вн, 9168
ул. "Васил Левски" No 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202694855
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 01.07.2019 
Предмет на дейност: Вътрешно и външно търговска дейност; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; транспортна и спедиторска дейност; туристически услуги; хотелиерство и ресторантъорство; информационни, посреднически, консултантски или други услуги; покупка, строеж, ремонт или обзавеждане на недвижими имоти, жилищни обекти и/или цели сгради с цел продажба и/или отдаване под наем; проектиране, строителство и ремонтна дейност на сгради, пътища, водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения към тях; ландшафтен дизайн, озеленяване, проектиране и поддържане на зелени площи, паркове, градинки и други. ако за някоя от горепосочените дейности е необходимо разрешително или лиценз, то тя ще се извършва след снабдяването със съответния документ.
 

Не са достъпни новини.