Кратък фирмен профил

Исторически парк АД - Неофит Рилски


Контакти

Неофит Рилски, 9223
УПИ XIV-152 в кв. 17 по плана на с. Неофит Рилски
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202785815
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Общи събрания: Последно - 25.01.2021 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка на ценни книги с цел продажба; сделки с интелектуална собственост; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционнни и превозни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни и информационни услуги; разработване на проекти, технологично осигуряване, управление и търговия, свързани с недвижими имоти; покупка строеж и/или обзавеждане на недвижими имости с цел продажба; лизинг и други сделки незабранени със закон.
 

26.07.2019: Комисията за финансов надзор е предоставила данни на...
26.07.2019: КФН даде Историческия парк край Варна на...
21.05.2019: Исторически парк АД - Неофит Рилски свиква Годишно общо събрание...
18.07.2018: Исторически парк за 50 млн. евро ще изникне край...
10.04.2014: Атракционен парк за €50 млн. вдигат край Варна Започва...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати