Кратък фирмен профил

Еко инженерни системи холдинг АД - София


Контакти

София, 1000
бул. Витоша 14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202807464
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Общи събрания: Последно - 31.07.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни търговски дружества; придобиване, управление и продажба на облигации и материални активи; финансиране на дружества, в които дружество участва, както и всяка друга незабранена от закон дейност, не изискваща специално разрешение, или ако такова е необходимо – след снабдяване с необходимото разрешение или лиценз.
 

Не са достъпни новини.