Кратък фирмен профил

Лифт Груп Аспект-1 ЕООД - Ветрен - Пз


Контакти

Ветрен - Пз, 4480
ул. 50-та 108
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201487050
Капитал (лв.): 2
 
 
 

Отрасъл: Производство на подемно-транспортни машини, вкл. асансьори
Предмет на дейност: Производство и търговия на асансъори, производство и търговия на резервни части за асансъори; производство и търговия с електродвигатели, ремонт на електродвигатели; производство и търговия на метални изделия; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; комисионна, спедиционна, складова дейност; търговско представителство и агентство на местни и чуждестранни лица; външна търговия с промишлени стоки; сервизна дейност и услуги на населението, както и всяка друга търговска дейност, освен изрично забранените със закон.
 

Не са достъпни новини.