Кратък фирмен профил

Маунтин Холидейз енд Ентъртеймънт ЕАД - София


Контакти

София, 1510
ж.к. Хаджи Димитър, ул. Проф. Иван Шишманов, 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202865542
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Хотели и ресторанти
Общи събрания: Последно - 15.07.2019 
Предмет на дейност: Всякакви сделки с недвижими имоти; реновиране, обзавеждане и поддръжка на недвижими имоти; менажиране на ваканционни имоти; развиване на екологичен и селски туризъм; организиране на екскурзионни и ваканционни почивки, развлечения и пътешествия в страната и чужбина, както и всякакви съпътстващи ги услуги, в т.ч.: сервиз, транспорт и превоз; туроператорска и турагентска дейност; хотелиерство и ресторантъорство; търговско представителство на местни и чуждестранни лица; консултантски и посреднически услуги (след издаване на съответните разрешения и лицензи), както и всякаква друга дейност, която не е забранена от законите в реп. българия.
 

Не са достъпни новини.