Кратък фирмен профил

Изометрикс ЕООД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Ген Колев No 54, ет. 1, ап. офис 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201087323
Капитал (лв.): 2
 
 
 

Отрасъл: Производство на други машини със специално предназначение , некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Индустриален и промишлен монтаж; заварочна дейност; корабостроене и ремонт; производство на стоки; машиностроене; строителен и ел.монтаж; предоставяне на собствени технически групи като работен ресурс; тестване за профисионална пригодност; транспортна дейност; логистика, спедиция, складова дейност; търговско представителство на български и чуждестранни фирми и лица; търговска дейност; както и всяка друга дейност, незабранена от закона, а за тази с разрешителен режим, след снабдяване с лиценз.
 

Не са достъпни новини.