Кратък фирмен профил

Алекс Трейд 2010 ЕООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4001
ул. Богомил No 58, ет. 3, ап. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200978413
Капитал (лв.): 500
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно в неспец. магазини, предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия
Предмет на дейност: Търговия с хранителни и промишлени стоки; строително - предприемаческа дейност; вътрешно и външнотърговска дейност; консултантска; транспротна дейност - превоз на пътници и товари в страната и чужбина; хотелиерство, ресторантъорство; маркетингови, проучвателни, туристически; рекламни и информационни услуги; покупко-продажба на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество и всички други услуги и дейности, които не се забранени от закона.
 

17.09.2014: "Актив пропъртис" продаде дъщернa компания за 1.37 млн....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати