Кратък фирмен профил

К Енд Джи ЕООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Йордан Йовков 19
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201231300
Капитал (лв.): 50
 
 
 

Отрасъл: Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия
Лицензи и сертификати:  Сертификат IFS
Предмет на дейност: Производство и търговия с хранителни стоки; експорт, импорт и реекспорт, производство на промишлени стоки и стоки за бита, всякакви услуги за населението, организации и търговски дружества, продуцентска, импресарска, мениджерска, посредническа, комисионерска, рекламна и издателска дейност у нас и в чужбина, представителство на наши и чужди търговци и търговски дружества у нас и в чужбина, туристически услуги, оказионна търговия, отдаване вещи под наем, обществено хранене, хотелиерство и ресторантъорство, организация на увеселителни, развлекателни и атракционни дейности и заведения, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.