Кратък фирмен профил

Шети България ЕООД - Костиево


Контакти

Костиево, 4205
ул. Капитан Бураго 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131407283
Капитал (лв.): 1 660 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на строителен и мебелен обков
Предмет на дейност: Разработване, производство, търговия, продажба и дистрибуция на теxнически изделия, внос и износ на теxнически изделия, суровини, материали, машини и съоръжения, консултантска дейност, придобиване, наемане и даване под наем на недвижими имоти, както и всякакви други услуги и дейности, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.