Кратък фирмен профил

Мултипак България ЕООД - София


Контакти

София, 1784
ж.к. Младост-1, бл. 38Б, вх. 1, ет. 2, ап. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201583465
Капитал (лв.): 1 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Производство и търговия със стоки в страната и чужбина, посреднически, комисионни и консултантски услуги, търговско представителство и агентство, транспортна дейност в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
 

Не са достъпни новини.