Кратък фирмен профил

Щайнер електроник ЕООД - Русе


Контакти

Русе, 7018
бул. Христо Ботев 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117593773
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електронно-изчислителна техника
Предмет на дейност: Развитие, производство, маркетинг и дистрибуция на електронни елементи, възли, модули, устройства, системи и технологии, сервизни, абонаментни и еднократни поддръжки и услуги, консултации на стоки, материали и суровини, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица и фирми, реекспорт, бартерни сделки, интернет зали, инженерингова дейност, разработка, производство и търговия с продукти на интелектуалната собственост, трансфер на технологии и ноу-хау, програмни продукти - хардуер и софтуер, рекламно-информационна дейност, търговия с електронна техника, компютърна техника, микропроцесорни системи, офис оборудване, касови апарати, мобилни апарати, резервни части и аксесоари за същите, гаранционно и извънгаранционно обслужване на електронна техника, компютърна и микропроцесорна техника, административни, копирни услуги, производство и продажба на промишлени стоки и стоки на бита, откриване на фирмени магазини в страната и чужбина, извършване на всякакъв вид дейност, търговия и услуги, незабранени от закона
 

Не са достъпни новини.