Кратък фирмен профил

Протех Консултинг АД - София


Контакти

София, 1463
ул. Хан Аспарух 33
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202940322
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Общи събрания: Последно - 14.03.2019 
Предмет на дейност: Консултантски и посреднически услуги и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.