Кратък фирмен профил

Многопрофилна болница за активно лечение - Хигия АД - Пазарджик


Контакти

Пазарджик, 4400
ул. Св. Иван Рилски 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 112052721
Капитал (лв.): 2 000 000
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за болнична помощ
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 29.05.2020 
Предмет на дейност: Болнична помощ и сделки, свързани с нуждите на осъществяваните от дружеството медицински дейности и за обслужване на пациентите.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
20.12.2018: Текст на решение на надзорен орган: Потвърждава проспект за...
12.11.2018: МБАЛ "Хигия" излиза на борсата МБАЛ "Хигия" АД - първата частна...
02.09.2008: Многопрофилна болница за активно лечение - Хигия АД - Пазарджик...
08.05.2007: Съветът на директорите на МБАЛ "Хигия" - АД, Пазарджик, на...
23.05.2006: Съветът на директорите на МБАЛ "Хигия" - АД, Пазарджик, на...
12.08.2005: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
01.08.2005: В Комисията за финансов надзор са постъпили два проспекта за...
22.07.2005: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
07.06.2005: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
11.04.2005: Многопрофилна болница Хигия планира да излезе на фондовата...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 732 пъти
[2016: 187, 2015: 20, 2014: 30, 2013: 60, 2012: 104, 2011: 55, ... ]