Кратък фирмен профил

Стенли Фриго ЕООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Весела 6, ет. 2, ап. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200991802
Капитал (лв.): 1 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Продукти и услуги:
Сервизна дейност и абонаментно обслужване в областта на хладилната и климатична техника.
Предмет на дейност: Покупко-продажба на хладилно, климатично и електрическо оборудване; проектиране и изграждане на хладилни и климатични инсталации; външнотърговска дейност, както и всяка друга незабранена от закона дейност.
 

Не са достъпни новини.