Кратък фирмен профил

Евролийз Такси ЕООД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175232145
Капитал (лв.): 2 637 886
 
 
 

Отрасъл: Таксиметров пътнически транспорт
Предмет на дейност: Таксиметрови превози на пътници и товари в страната и чужбина, покупко-продажба, ремонт, сервиз и отдаване под наем на автомобили, търговия с резарвни части, куриерска дейност в страната и чужбина, пътна помощ, международен автомобилен транспорт, туристическа, транспортна и спедиторска дейност, производство, търговия, внос, износ и реекспорт на стоки и услуги, строително-ремонтна дейност, сделки, поддръжка, управление и отдаване под наем на недвижими имоти, посредничество и комисионерство, лизингова, маркетингова и рекламна дейност, хотелиерство и ресторантъорство, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закон.
 

Не са достъпни новини.