Кратък фирмен профил

Унитрейд 2011 ООД - София


Контакти

София, 1528
ж.к. НПЗ Искър, ул. Подпоручик Йордан Тодоров 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201455152
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Рециклиране на метални отпадъци
Предмет на дейност: Вътрешно и външнотърговска дейност; търговско представителство и посредничество; рент-а-кар; вътрешен и международен транспорт; производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостапански и битови стоки; изкупуване, заготовка и търговия с отпадъчни материали /след лиценз/, рециклиране на метални и неметални отпадъци /след лиценз /, търговия на едро с отпадъци и скрап /след лиценз /, както и всички други дейности незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.