Кратък фирмен профил

Геокомерс ООД - Русе


Контакти

Русе, 7000
ж.к. Дружба 3, бл. 13, вх. Ж, ет. 4, ап. 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117074928
Капитал (лв.): 227 700
 
 
 

Отрасъл: Друг сухопътен пътнически транспорт по разписание
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно, външнотърговска дейност, внос и износ, бартерни сделки, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, xотелиерски, туристически, ресторантъорски, рекламни, програмни, импресарски, или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, производство, преработка и продажба на селскостопанска продукция, транспортна дейност, превоз на пътници и товари, таксиметрова дейност, авторемонтна дейност, шивачество, плетачество, фризъорство, счетоводни услуги, педагогически услуги, търговия с промишлени стоки, производство и продажба на закуски и xлебни изделия, и всички други дейности разрешени от закона. допълнителен предмет на дейност- организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на закона за счетоводството.
 

Не са достъпни новини.