Кратък фирмен профил

Грийн Такси ООД - София


Контакти

София, 1000
ул. Арсо Пандурски, кв. 9, срещу РУМ
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201765343
Капитал (лв.): 2 000
 
 
 

Отрасъл: Таксиметров пътнически транспорт
Предмет на дейност: Превозни, комисионни и спедиционни сделки; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; услуги по оборудване на таксиметрови автомобили с радио и касови апарати; лизинг; финансови и счетоводни услуги, както и всяка незабранена от закона дейност в страната и чужбина
 

Не са достъпни новини.