Кратък фирмен профил

Цит АД - Банкя


Контакти

Банкя, 1320
ул. Александър Стамболийски 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202971563
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Научно-изследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки
Общи събрания: Последно - 15.07.2019 
Предмет на дейност: Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки, както и всички други дейности, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.