Кратък фирмен профил

Разноизнос АД - София


Контакти

София, 1202
бул. Княгиня Мария-Луиза 95
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831651554
Капитал (лв.): 52 572
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с електрически домакински уреди и осветители, радио- и телевизионни стоки
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 24.04.2019 
Предмет на дейност: Внос на специфични суровини, материали, прибори, оптика, стъклария, съоръжения и др. за промишлеността, спорта, техническата подготовка на младежта, туризма, валутна търговия в страната, внос на оборудване, техника, технологии, лицензии, образци и други по възлагане на задания от стопански предприятия и обществени организации и при осъществяване на собствени проекти, износ на стоки, осъществяване на насрещни, компенсационни и обменни операции, операции по кооперирани производства, ишлеме и други.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
22.06.2010: Разноизнос АД - София свиква Годишно общо събрание на...
23.06.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
12.01.2009: Разноизнос АД - София свиква Годишно общо събрание на...
27.11.2007: Съветът на директорите на "Разноизнос" - АД, София, на основание...
14.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
01.06.2007: Съветът на директорите на "Разноизнос" - АД, София, на основание...
27.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
02.06.2006: Съветът на директорите на "Разноизнос" - АД, София, на основание...
16.08.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
16.08.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 035 пъти
[2016: 517, 2015: 64, 2014: 37, 2013: 74, 2012: 177, 2011: 57, ... ]