Кратък фирмен профил

Лъки Стар - Консулт ООД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 67
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175150698
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Питейни заведения
Общи събрания: Последно - 09.04.2019 
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно, ресторантъорство, хотелиерство, земеделие, сладкарско производство, производство на хляб и хлебни изделия, производство на сладолед, търговско посредничество, представителство и агентство, вътрешно и външноикономическа дейност, транспортна и спедиторска дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, консултантска дейност в сферата на маркетинга и мениджмънта, в областта на ресторантъорството, строителна и предприемаческа дейност, туроператорска, счетоводни услуги и всякаква друга дейност не забранена от закона.
 

Не са достъпни новини.