Кратък фирмен профил

Иммо унион АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
Транспротна, бизнес център "Кондоско"
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203007495
Капитал (лв.): 208 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 18.09.2023 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки, транспортни услуги, превоз на пътници, стоки и товари; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; магазинерство и ресторантъорство; туристически, хотелиерски, туроператорски, турагентски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти, търговия с недвижими имоти; лизинг, както и всяка друга дейност незабранена от закона
 

Не са достъпни новини.